Het nationale satellietdataportaal bevat beeldmateriaal dat geschikt is om biomassa-ontwikkeling te volgen van gewaspercelen. Met dit beeldmateriaal kunnen plekken met zwakke gewasontwikkeling in een perceel worden geïdentificeerd. NEO BV (Netherlands Geomatics & Earth Observation) verwerkt sinds maart 2012 de Formosat-2 beelden tot 2 meter resolutie beelden in kleurinfrarood en natuurlijke kleuren. Om de gewasontwikkeling duidelijk naar voren te halen, worden de beelden verwerkt naar NDVI en WDVI kaarten. Deze kaarten kunnen vervolgens in een tijdserie achter elkaar gezet worden, om de gewasontwikkeling in een perceel door de tijd heen te observeren. Voorbeelden van tijdseries van percelen in Flevoland zijn te vinden onder het menu 'Tijdserie voorbeelden'. In deze voorbeelden is links het kleurinfrarood beeld te zien en rechts de NDVI kaart.